Prodlužování řas

CENÍK PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
Aplikace nových řas metodou řasa na řasu 120 min. 1 500,-
Doplnění řas max. po 3 týdnech 60-90 min. 600,-
Doplnění řas po delší době nebo po jiné řasové stylistce za příplatek 200,-
Aplikace nových řas 2-3D objemové řasy 120-150 min. 1 800 – 2 000,-
Doplnění řas do třech týdnů 800,-
   
JEDNOTLIVÉ SAMOSTATNÉ ÚKONY  
Rozpuštění řas 30 min. 250,-
Poradenství Zdarma